Komornik Sądowy Aleksander Kafka

Kancelaria Komornicza nr III w Knurowie

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Obowiazuje go Kodeks Etyki uchwalany przez Samorząd Komorniczy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 202 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Kancelaria Komornicza

PODSTAWOWE INFORMACJE

Kancelaria Komornicza nr III w Knurowie została utworzona w 2013 roku przez Komornika Damiana Czaplę i pierwotnie mieściła się w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B. Następnie w 2019 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości na stanowisko komornika w tej Kancelarii został powołany Komornik Aleksander Kafka, który przejął wszystkie niezakończone sprawy. Jednocześnie w tym samym roku zmieniła się siedziba Kancelarii, która obecnie mieści się w Knurowie.

Kancelaria aktualnie posiada możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela zgodnych z właściwością Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która to apelacja pokrywa się z województwem Śląskim. W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego dotyczącego dłużnika spoza rewiru (tj. spoza właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach) wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem egzekucyjnym pisemnego oświadczenia, że korzysta się z prawa wyboru komornika, które to Kancelaria przyjmuje od poniedziałku do piątku (zobowiązujące są tutaj godziny pracy Kancelarii).

Strona została przygotowana w celach informacyjnych, zarówno dla Wierzyciela, jak i Dłużnika. Witryna umożliwia również poinformowanie Państwa o aktualnych licytacjach. Strona zawiera także informację o obszarze działania Kancelarii, godzinach przyjęć, numerach telefonów, jaki jest rachunek bankowy oraz wszelkie niezbędne informacje, które ułatwią Kontakt z Kancelarią.

Właściwość terytorialna

Obszar działania Kancelarii Komorniczej

Właściwość terytorialna Sądu Rejonowego w Gliwicach obejmuje: miasta Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz wskazane poniżej gminy.

Rudziniec obejmujące sołectwo:

Rudziniec, Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Lany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów.

Pilchowice obejmujące sołectwo:

Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza, Żernica.

Gierałtowice obejmujące sołectwo:

Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice.

Sośnicowice obejmujące sołectwo:

Sośnicowice, Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały, Gajówka, Kuźniczka, Nowa Wieś, Podlesie, Sierakowiczki, Wesoła, Zamoście.

Toszek obejmujący sołectwo:

Boguszyce, Ciochowice, Kotulin, Kotliszowice, Ligota Toszecka, Paczyna, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki.

Wielowieś obejmujące sołectwo:

Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kielecka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice.

Macie Państwo dodatkowe pytania?

ZAPRASZAMY DO NAWIĄZANIA KONTAKTU

32 307 57 77

gliwice.kafka@komornik.pl